วิธีนำรูปภาพมาวางซ้อนกันใน Photoshop และจัดลำดับรูปด้วย “Layer”

Layer (เลเยอร์) หนึ่งในพื้นฐานการแต่งรูปที่สำคัญที่สุดใน Photoshop เพราะถ้าจัดเรียงเลเยอร์เป็น ก็จะตัดต่อและสร้างสรรค์งานในรูปแบบอื่นๆได้

ขั้นตอนการซ้อนรูปภาพ

1. อย่างแรกสร้างงานว่างๆขึ้นมาก่อน ด้วยการเข้าเมนู File > New กำหนดขนาดแล้วคลิก OK

photoshop Layer order

2. นำภาพมาวางใส่อย่างน้อย 3 รูป โดยไม่ต้องจัดรูปไม่พอดี (แค่กระจายออกพอให้เห็นภาพ)

photoshop Layer order

3. ดูที่ช่อง Layers (อยู่ทางขวา) ให้คุณลองสลับลำดับ Layers ใหม่ (ด้วยการคลิกที่ Layers แล้วเลื่อนสลับตำแหน่ง)

photoshop Layer order

หลังจากสลับ Layers แล้ว ภาพที่อยู่ลำดับบนสุดจะมองเห็นหมด ภาพที่อยู่ล่างสุดก็จะถูกบดบัง 

นี่ก็คือพื้นฐานคร่าวๆของการใช้ Layers แต่ถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญ 

You might also like More from author

Comments

Loading...