Browsing Tag

จัดระเบียบภาพถ่าย

วิธีสร้าง Collection เพื่อจัดระเบียบรูปภาพใน Lightroom

รูปภาพที่อยู่ใน Lightroom ยิ่งมีมากก็จะเริ่มค้นหาภาพต่างๆได้ยากขึ้น เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จำเป็นที่จะต้องสร้าง Collection เป็นคล้ายๆกับโฟลเดอร์เก็บรูปภาพหมวดหมู่