Browsing Tag

RAW

ตรวจสอบว่าโปรแกรม Lightroom รองรับไฟล์ RAW ของกล้องรุ่นใดบ้าง

กล้องรุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะถ่ายรูปเป็นไฟล์ RAW ได้ ประโยชน์ของการถ่ายภาพไฟล์ RAW จะทำให้ปรับแต่งแสงได้อย่างละเอียดมาก ถ้าถ่ายรูปเสียๆมาจะแก้ให้ดูดีได้