Browsing Tag

Radial Filter

วิธีเพิ่มความสว่างเฉพาะจุดในภาพ ด้วย Lightroom

ถ่ายรูปมาบางทีความสว่างในภาพไม่เท่ากัน ทำให้เวลาเพิ่มความสว่างแล้วทำให้รายละเอียดบางส่วนของภาพได้หายไป วิธีแก้ก็คือใช้ Radial Filter เพิ่มความสว่างรูปภาพบางจุด