Browsing Tag

Elliptical Marquee Tool

วิธีตัดรูปเป็นวงกลมแบบง่ายๆ ด้วย Photoshop

การตัดรูปเป็นวงกลม ถือเป็นการตัดรูปขั้นพื้นฐานที่ทำได้ง่ายด้วย Photoshop ไม่ต้องใช้ความปราณีตมาก ขอแค่กะเส้นวงกลมให้มันถูกจุดก็พอ