Browsing Tag

Blur Tool

เบลอ/เซ็นเซอร์บางส่วนของรูปใน Photoshop ได้ง่ายๆ ด้วย Blur Tool

การเบลอรูปใน Photoshop นั้นทำได้หลากหลายวิธี แต่การเบลอด้วย Blur Tool เป็นวิธีที่ง่าย คล้ายๆกับการใช้ Brush ระบายรูปภาพอย่างนั้นเลย